Er staat druk op de sociale voorzieningen in Dwingeloo. Alanda maakt deel uit van de initiatiefgroep die maatschappelijke organisaties en vereniging wil verbinden.
Samenwerking, bewustwording en dorpskracht zijn pijlers waarop de voorzieningen zouden kunnen voortbestaan.

Vrijdag 2 maart werd met een bijeenkomst een aftrap gegeven voor het creƫren van verbinding tussen verschillende maatschappelijke organisaties en verenigingen in Dwingeloo. Met als uiteindelijk doel het ontwikkelen en verbinden van dorpskracht.

Woensdag 28 maart is een denktank van start gegaan met daarin mensen vanuit verschillende geledingen van de Dwingelse samenleving.

Meer informatie
- Persbericht 22 juni 2012
- Persbericht 16 maart 2012
- Update denktank 16 april 2012
- Verslag verbindingsavond en oproep 'dorpskracht'
- Persbericht n.a.v. bijeenkomst 2 maart
- Uitnodiging verbindingsavond 2 maart 2012
- Achtergrond en aanleiding verbindingsavond