Alanda! is een bureau voor advies en uitvoering binnen marketing- en communicatie. Alanda! kan worden ingeschakeld voor uiteenlopende vraagstukken in verschillende branches.

@AlandadeBoer volgen

Analyse bezoekers website Voor een van mijn opdrachtgevers de jaaranalyse van hun website gemaakt. Er is veel mogelijk met Analytics! Meten = Weten = Doorontwikkelen

Duurzaam bouwen en wonen Een van mijn opdrachtgevers organiseert een week van de duurzaamheid. Interessant om uit te zoeken op welke manier we duurzaamheidsbewustzijn kunnen bevorderen!

Free publicity Alanda helpt bedrijven en organisaties om aandacht van de pers te genereren. De afgelopen tijd voor verschillende opdrachtgevers nieuws 'gemaakt' voor positieve aandacht in de lokale en regionale pers. Met behulp van persberichten en inzet van social media. Met succes en tevreden opdrachtgevers.

Behoud voorzieningen in Dwingeloo De voorzieningen in Dwingeloo staan op de tocht. Samenwerking, bewustwording en dorpskracht zijn pijlers waarop de voorzieningen zouden kunnen voortbestaan. Alanda werkt binnen de initiatiefgroep Denktank Dwingeloo aan het creëren van verbinding tussen verschillende partijen. Meer informatie op pagina Denktank Dwingeloo.

Corporate website vernieuwen Landstede is een grote organisatie met veel werksoorten met verschillende doelgroepen. Van onderwijs voor verschillende leeftijden tot welzijnsactiviteiten en kringloop. Om meer doelgroepgericht te kunnen communiceren is Landstede gefaseerd bezig om van één site verschillende sites te maken. Alanda! is ingeschakeld om de teksten van de corporate site te (her)schrijven. Een omvangrijke klus vanwege de omvang van de organisatie. Weer een interessante uitdaging!

Vernieuwde nieuwspagina Wetland Wonen Naar aanleiding van de nieuwe website is ook de maandelijkse advertorial van Wetland Wonen in de huis-aan-huiskranten in de regio Kop van Overijssel aangepast. De lay-out sluit aan op de site en de artikelen zijn meer toeleidend naar de website geschreven. Een frisse nieuwe pagina is het resultaat!


Projectleiding nieuwe corporatiewebsite Afgelopen zomer is de nieuwe site van Wetland Wonen gelanceerd. Alanda! begeleidde het proces en werkte ook inhoudelijk mee. Met deze nieuwe site zijn de eerste stappen gezet van de omvorming van een informatieve site naar een virtuele klantenbalie voor de woningcorporatie uit Vollenhove. Nieuwsgierig? Kijk op wetlandwonen.nl.